Knowledge Sharing

နည်းပညာတက္ကသိုလ် – ကလေး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် Strait Academy မှ David & Milayla မှ IELTS- TOEFLL နှင့် English Skill များကို Knowledge Sharing လုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းတက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်းကြေငြာအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် – 29.1.2020
အချိန် နေ့လည် ၁ နာရီ
နေရာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ

ဓာတ်ပုံရှင်းလင်းဖော်ပြချက်ကို ကြည့်၍မရနိုင်ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *